خانه برچسب‌ها ونچر‌کپیتال

برچسب: ونچر‌کپیتال

سردبیر شنبه

سرمقاله شماره ۱۱۷

سرمایه‌گذار نیست، استارت‌آپ نیست!

454
وقتی سرمایه‌گذار جدی می‌گوید سرمایه هست ولی استارت‌آپ نیست و از طرفی سرمایه‌پذیر (استارت‌آپ‌) هم با قاطعیت می‌گوید من هستم ولی تو سرمایه‌گذار نیستی، اگر شوخی نیست که نیست، نشان از این می‌دهد که یک شکاف فرهنگی و دانشی عمیقی بین دو قطب اصلی به‌وجود آمده به اندازه‌ای که اکوسیستم را به دو پاره تقسیم کرده است.