خانه برچسب‌ها توسعه شهر هوشمند

برچسب: توسعه شهر هوشمند

شهر هوشمند

عوامل مؤثر در توسعه شهر هوشمند

106
در سال‌های اخیر شهر هوشمند و مفاهیم آن با شتاب فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. عوامل متعددی در موفقیت پروژه‌های شهر هوشمند مؤثر هستند؛ از حمایت دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ به منظور ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، تا پویایی کسب و کارهای کوچک که هرکدام بخشی از این پازل بزرگ را کامل می‌کنند.