سرمقاله اکبر هاشمی شماره ۶۷:اتحاديه و بيم‌ها و اميدها

سرمقاله اکبر هاشمی شماره ۶۷:اتحاديه و بيم‌ها و اميدها
اتحاديه كسب‌و‌كارهاي فضاي مجازي در حال شكل‌گيري است. چه ما موافق آن باشيم، چه مخالف، تا چند هفته ديگر موجوديت رسمي و قانوني خواهد يافت؛ اتحاديه‌اي كشوري و فراگير كه قرار است تنها مرجع صدور مجوز قانوني براي فروشگاه‌هاي اينترنتي باشد. از طرفي محل و ملجا براي پيگيري مشكلات و مطالبات كسب‌و‌كارهاي مجازي ...
سرمقاله اکبر هاشمی شماره 67:اتحاديه و بيم‌ها و اميدها

 بر همين اساس مخالفت صرف يا موافقت‌مان از شكل‌گيري بازگشت‌ناپذير اتحاديه جلوگيري نخواهد كرد. اما مي‌توانيم از همين حالا سنگ‌هايمان را با گردانندگان آتي اتحاديه وا بكنيم. شكل‌گيري اتحاديه براي ما فعالان استارت‌آپي هم اميدوار‌كننده است، هم نگراني‌هايي را به همراه دارد. ابتدا مي‌خواهم از اميدها بگويم.

  •  اميدها:‌

١- استارت‌آپ‌ها به واسطه ذات وجوديشان، بيزینس مدل خاص‌شان، خلاقيت و استفاده از فناوري به سراغ تك‌تك مشاغل ريز و درشت سنتي رفته يا خواهند رفت. سرك كشيدن به حوزه‌هاي مختلف و به چالش كشيدن بخش‌هاي سنتي جامعه و از طرفي نبود قوانين جديد‌ حمايتي و تكليفي باعث شده نوعي چالش و حتي گاه ستيز بين جوانان استارت‌آپي و بخش سنتي به‌وجود بياييد‌ كه در نهايت به تمكين اخذ اجباري مجوز يا فيلترينگ ختم مي‌شود. رجوع استارت‌آپ‌هاي چند‌خدماتي با عرضه متنوع كالاها براي اخذ مجوز به چند سازمان و نهاد عملا شدني نيست. از اين رو تشكيل اتحاديه‌اي كه همه استارت‌آپ‌ها را زير چتر خود جمع كند و مجوز صادره‌اش فصل‌الخطاب همه صنف‌هاي سنتي و سازمان‌ها و در يك كلام مورد قبول حاكميت به خصوص قوه قضاييه باشد، امري ضروري و مبارك است. 
٢- واقعيت اين است كه قانون تجارت، قوانين سرمايه‌گذاري و ديگر قوانين جاري در اقتصاد ايران بيات شده و از قوانين روز دنيا تبعيت نمي‌كنند از اين‌رو اتحاديه‌اي كه بتواند پيگير وضع و تغيير قوانين جديد‌ باشد، ضروري است. با تشكيل اتحاديه فراگير مي‌توان شاهد تغيير و يا وضع قوانين مترقي بود و از تصميمات عجيب و غريب جلوگيري كرد.
٣- همانگونه كه گفته شد، ذات پوياي استارت‌آپ‌ها باعث شده بخش‌هاي مختلف نظارتي درك درستي از اين كسب‌و‌كار نداشته باشند. مثل متصديان امور مالياتي، بيمه، ارزش افزوده و... حضور نماينده‌هاي اتحاديه در كميسيون‌هاي دستگاه‌ها  براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها و آگاهي‌بخشي قبل از وضع قوانين ضروري است. از طرفي جامعه ايراني به‌خصوص  بدنه دولت با گفتمان و تفكر استارت‌آپي تا حدود زيادي بيگانه است. چنانچه ريشه بسياري از مشكلات فعلي استارت‌آپ‌ها به‌خصوص در حوزه فيلترينگ اين عدم شناخت است. از اين‌رو وجود نهادي صنفي به‌عنوان سخنگو مي‌تواند به فهم مشترك كمك كند.
۴- شايد نتوان گفت شكل‌گيري اتحاديه نقطه پاياني بر فيلتر‌شدن كسب‌و‌كارهاي اينترنتي است اما مي‌توان پيش‌بيني كرد به جز موارد خاص به حداقل خواهد رسيد.
۵- بودن اتحاديه كسب‌و‌كارهاي فضاي مجازي در كنار ديگر اتحاديه‌هاي سنتي آغازي بر به رسميت‌‌شناختن قانوني استارت‌آپ‌ها در جامعه، اقتصاد و حاكميت  و البته كاهش و حل مشكلات جاري است.

  •  اما نگراني‌ها:

١- تركيب اتحاديه: اتحاديه كسب‌و‌كارهاي فضاي مجازي ‌عنواني جامع براي همه مشاغل تحت وب است به اين معنا، از كسي كه در اينترنت لوازم تخليه چاه مي‌فروشد، تا سايتي كه سي‌دي فيلم پشت صحنه زندگي هنرمندان را عرضه مي‌كند يا نرم‌افزار كامپيوتري مي‌فروشد تا ديجي كالا و اسنپ، چيلوري و... همگي در اين اتحاديه جمع خواهند شد. فعلا تنها شرط عضويت داشتن مجوز فروشگاه اينترنتي است. اين يك واقعيت است؛ نرم‌افزار فروش با بودن نظام صنفي مشكلي ندارد. يا كسي كه امكانات تخليه چاه را در اينترنت مي‌فروشد، بيزینس چند ميلياردي ندارد كه با فيلترينگ از هستي ساقط شود. سايتي كه سي‌دي عرضه مي‌كند مثل اسنپ و ديجي كالا اقتصاد بخش سنتي را تحت تاثير قرار نمي‌دهد كه جوابگوي عالم و آدم باشد. بر همين اساس اين پرسش كليدي وجود دارد، در آينده چند درصد از صاحبان آرای تصميم‌گير در اتحاديه استارت‌آپي  و با جنس و دغدغه استارت‌آپي خواهند بود؟! آيا به نام استارت‌آپ‌هاست و به كام ديگران يا حكايت ما كاشتيم و ديگران درو كردند، است؟! چرا كه تركيب آينده اتحاديه از عضو تا هيات مديره در سمت‌وسو، جنس مطالبات و در همه امور تاثير‌گذار خواهد بود. به‌خصوص كه اعضای اتحاديه با راي‌هايشان تركيب آرای هيات مديره را مشخص خواهند كرد و اين هيات مديره است كه براي آينده صنف ما تصميم خواهد گرفت.
٢.  تجميع همه كسب‌و‌كارهاي فضاي مجازي در اين اتحاديه شبيه آن است كه همه اتحاديه‌هاي سنتي را در هم ادغام کنیم و اتحاديه‌اي بزرگ و فراگير شكل دهيم. به جنس استارت‌آپ‌هاي حاضر در اتحاديه نگاه كنيد. استارت‌آپ‌هاي حوزه‌هاي املاك، تاكسي آنلاين، پوشاك، غذا، آب، نان، موبايل، كامپيوتر، نرم‌افزار، ميوه، فرش و... 
يقينا در كنار مواهب اين قدرت، در صورت عدم پيش‌بيني اقدامات لازم و مراقبت‌ها‌، با شكل‌گيري  نوعي مافياي قدرت روبه‌رو خواهيم بود كه نتيجه آن نگران‌كننده است. به‌خصوص كه شريان اصلي همه استارت‌آپ‌ها يعني صدور مجوز در يد مديران اتحاديه خواهد بود.
٣-در ابتدا عرض كردم بيان اين نگراني‌ها به معناي متوقف‌كردن تشكيل اتحاديه نيست. همين فساد در بخش‌هاي ديگر كه پيش‌تر شكل گرفته، به نوعي ديگر وجود دارد و متاسفانه اين خاصيت تجميع قدرت و ثروت در يك مكان است.‌

  •  اما راهكار:‌

انتظار ما يعني موافقان تشكيل اتحاديه (‌اگرچه از ابتدا در جريان آن نبوديم و با فرض اينكه چه مخالف باشيم و چه موافق شكل خواهد گرفت) اين است كه اتحاديه كسب‌و‌كارهاي فضاي مجازي ساختار و عملكردش از روح و ساختار استارت‌آپي پيروي كند. به اين معنا كه شفاف باشد، مدرن باشد و پاسخگو. اگر روال اين بشود كه مثل اتحاديه‌هاي فعلي  دفتر و دستك‌، مهر و كاغذ‌بازي و تصميم‌گيري پشت درهاي بسته صورت بگيرد، اكوسيستم استارت‌آپي اين پيوند را پس خواهد زد.
حرف آخر: در شرايط فعلي در كنار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، اتحاديه جديد شكل خواهد گرفت. به باور نويسنده، ما بايد از همه نهادهاي مدني كه اختيارات قانوني تكليفي يا حمايتي دارند، حمايت كنيم و جمع‌شدن در زير چتر نظام صنفي و اتحاديه و با حضور موثر و جدي در اين دو نهاد سرنوشتمان را خودمان رقم بزنيم. از اين رو بهترين راه در شرايط فعلي حضور اميدوارانه و گسترده ثبت‌نام‌كنندگان ‌در انتخابات پيش رو و راي به چهره‌هاي شاخص استارت‌آپي است. با انتخاب چهره‌هاي شناخته‌شده استارت‌آپي بخشي از نگراني‌ها مرتفع و اميدها پررنگ خواهد شد. لطفا شركت كنيد و به بچه‌هاي خودمان راي بدهيد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎