توی سر اکوسیستم نزنید!

توی سر اکوسیستم نزنید!
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون دیدگاه اخبار استارت آپی رضا جمیلی https://bit.ly/2qPLXkb
اكبر‭ ‬هاشمي‭ ‬از‭ ‬كيش‭ ‬و‭ ‬توي‭ ‬تلگرام‭ ‬وويس‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ذوق‭ ‬مي‌گويد‭ ‬رويداد‭ ‬جاده‭ ‬ابريشم‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬بود،‭ ‬چه‭ ‬پنل‌هايي،‭ ‬چه‭ ‬انرژي‌اي‭... ‬من‭ ‬از‭ ‬صدايش‭ ‬انرژي‭ ‬مي‌گيرم،‭ ‬خسته‌ام‭ ‬و‭ ‬ساعت‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬نيمه‭ ‬شب‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬آخرين‭ ‬چكش‌كاري‌ها‭ ‬را‭ ‬روي‭ ‬صفحات‭ ‬نشريه‭ ‬اعمال‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬تا‭ ‬شنبه‭ ‬۹۶‌ام‭ ‬را‭ ‬روانه‭ ‬چاپخانه‭ ‬كنيم‭. ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬تاب‭ ‬و‭ ‬طاقتم‭ ‬خسته‌ام،‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬عكس‌هاي‭ ‬صفحه‭ ‬۸‭ ‬ويژه‌نامه‭ ‬فين‌استارز‭ ‬را‭ ‬مي‌چينم،‭ ‬دوباره‭ ‬سه‭ ‬چهار‭ ‬ساعتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬گشته‌ام،‭ ‬پيش‭ ‬چشمم‭ ‬مي‌آيد‭ ‬و‭ ‬خستگي‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬چشمم‭ ‬مي‌رود‭... ‬
توی سر اکوسیستم نزنید!

یادداشت رضا جمیلی |  اكبر‭ ‬هاشمي‭ ‬از‭ ‬كيش‭ ‬و‭ ‬توي‭ ‬تلگرام‭ ‬وويس‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ذوق‭ ‬مي‌گويد‭ ‬رويداد‭ ‬جاده‭ ‬ابريشم‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬بود،‭ ‬چه‭ ‬پنل‌هايي،‭ ‬چه‭ ‬انرژي‌اي‭... ‬من‭ ‬از‭ ‬صدايش‭ ‬انرژي‭ ‬مي‌گيرم،‭ ‬خسته‌ام‭ ‬و‭ ‬ساعت‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬نيمه‭ ‬شب‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬آخرين‭ ‬چكش‌كاري‌ها‭ ‬را‭ ‬روي‭ ‬صفحات‭ ‬نشريه‭ ‬اعمال‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬تا‭ ‬شنبه‭ ‬۹۶‌ام‭ ‬را‭ ‬روانه‭ ‬چاپخانه‭ ‬كنيم‭. ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬تاب‭ ‬و‭ ‬طاقتم‭ ‬خسته‌ام،‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬عكس‌هاي‭ ‬صفحه‭ ‬۸‭ ‬ويژه‌نامه‭ ‬فين‌استارز‭ ‬را‭ ‬مي‌چينم،‭ ‬دوباره‭ ‬سه‭ ‬چهار‭ ‬ساعتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬گشته‌ام،‭ ‬پيش‭ ‬چشمم‭ ‬مي‌آيد‭ ‬و‭ ‬خستگي‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬چشمم‭ ‬مي‌رود‭... ‬نمايشگاهي‭ ‬كه‭ ‬استارت‌آپي‌ها‭ ‬چنان‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬شعفي‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬داده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬باوركردني‭ ‬نبود‭. ‬انگار‭ ‬نه‭ ‬انگار‭ ‬يك‭ ‬عده‌اي‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬ساعت،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬اكوسيستم‭ ‬استارت‌آپي،‭ ‬آيه‭ ‬يأس‭ ‬و‭ ‬نااميدي‭ ‬مي‌خوانند‭. ‬انگار‭ ‬نه‭ ‬انگار‭ ‬كه‭ ‬خبرها‭ ‬و‭ ‬شايعه‌ها‭ ‬درباره‭ ‬رفتن‭ ‬فلاني‭ ‬و‭ ‬آمدن‭ ‬بهماني،‭ ‬دقيقه‭ ‬به‭ ‬دقيقه‭ ‬پخش‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬استارت‌آپي‌ها‭ ‬و‭ ‬اكوسيستم‭ ‬را‭ ‬ناخوش‭ ‬مي‌كنند‭. ‬يادم‭ ‬آمد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فين‌استارز‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬خبرهاي‭ ‬ناخوش‭ ‬نبود‭. ‬استارت‌آپي‌ها‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذارها‭ ‬و‭ ‬بورسي‌ها‭ ‬و‭ ‬بانكي‌ها،‭ ‬مشغول‭ ‬جلسه‭ ‬و‭ ‬مذاكره‭ ‬و‭ ‬چانه‌زني‭ ‬و‭ ‬مشاوره‭ ‬بودند‭. ‬كسي‭ ‬هم‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬متهم‭ ‬نمي‌كرد‭ ‬كه‭ ‬حباب‭ ‬مي‌سازي،‭ ‬يا‭ ‬آمار‭ ‬فيك‭ ‬مي‌دهي‭ ‬يا‭ ‬هيچ‌كس‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬جمله‭ ‬گزنده‭ ‬كه‭ ‬ته‭ ‬اين‭ ‬حرف‌ها‭ ‬و‭ ‬آمار‌ها‭ ‬و‭ ‬استارت‌آپ‌بازي‌ها‭ ‬چيزي‭ ‬نيست؛‭ ‬نسخه‭ ‬يك‭ ‬بحث‭ ‬اميدوارانه‭ ‬را‭ ‬نپيچيد‭! ‬واقعيت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬جاده‭ ‬ابريشم‭ ‬بهترين‭ ‬ايونت‭ ‬اكوسيستم‭ ‬استارت‌آپي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬فين‌استارز‭ ‬كمال‭ ‬مطلوب‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬براي‭ ‬نمايش‭ ‬دستاوردها‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬ظرفيت‭ ‬استارت‌آپ‌هاي‭ ‬ايراني‭.

‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬براي‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نيمه‌شب‭ ‬آخرين‭ ‬شب‭ ‬فروردين‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬اينكه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬رويداد‭ ‬حال‭ ‬خوبي،‭ ‬حس‭ ‬مثبتي‭ ‬و‭ ‬سيگنال‭ ‬اميدواركننده‌اي‭ ‬به‭ ‬فضايي‭ ‬تابيده‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬چنين‭ ‬موج‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬اميد‭ ‬پيش‌برنده‌اي‭ ‬نياز‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬روزهايي‭ ‬كه‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬بستن‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬اختلال‭ ‬است،‭ ‬اميدي‭ ‬چنين‭ ‬بجا،‭ ‬حال‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬استارت‌آپ‌ها‭ ‬را،‭ ‬با‭ ‬يا‭ ‬بي‌‌حباب،‭ ‬حسابي‭ ‬خوش‭ ‬مي‌كند‭. ‬اكوسيستم‭ ‬استارت‌آپي‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬كشور‭ ‬همنشين‭ ‬با‭ ‬منتورها‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذارهاي‭ ‬خارجي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پايتخت‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس،‭ ‬همسايه‭ ‬بزرگ‌ترين‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬بازار‭ ‬سرمايه‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬ابتداي‭ ‬راه،‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬روزهايي‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬نهالي‭ ‬بيش‭ ‬نيست،‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دلخوش‭ ‬بود،‭ ‬مي‌توان‭ ‬كمي‭ ‬راه‭ ‬بي‌تفاوتي‭ ‬خوشبينانه‭ ‬و‭ ‬اميدوارانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬گرفت،‭ ‬حرف‌ها‭ ‬و‭ ‬حديث‌هاي‭ ‬تلخ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كناري‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬گفت،‭ ‬اكوسيستم‭ ‬كارآفريني‭ ‬استارت‌آپ‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬نمي‌توان‭ ‬با‭ ‬اتهام‭ ‬پولشويي‭ ‬يا‭ ‬ساختن‭ ‬حباب‭ ‬دروغين‭ ‬و‭ ‬متهم‭ ‬كردن‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداختن‭ ‬بازي‌هاي‭ ‬تين‌ايجري،‭ ‬تحقير‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬ميدان‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬كرد‭. ‬هرچه‭ ‬هست‭ ‬اين‭ ‬تمام‭ ‬داشته‌هاي‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬اكوسيستم‭ ‬كسب‌وكاري‭ ‬مبتني‭ ‬بر‭ ‬فناوري‭ ‬و‭ ‬نوآوري‭ ‬است،‭ ‬اينكه‭ ‬توي‭ ‬سرش‭ ‬بزنيم‭ ‬يا‭ ‬قدرش‭ ‬نهيم،‭ ‬آينده‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬رقم‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭. ‬هفته‌اي‭ ‬كه‭ ‬گذشت‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬شايسته‭ ‬نيست‭ ‬وقتي‭ ‬دلواپس‌هاي‭ ‬تكنولوژي‭ ‬قيچي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ايستاده‌اند،‭ ‬ما‭ ‬بزنيم‭ ‬توي‭ ‬سر‭ ‬اين‭ ‬نوزاد‭ ‬خوش‌آتيه‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بازيگوش‭.‬

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎