بازاریابی نوین با رویکرد بازاریابی دیجیتال

بازاریابی نوین با رویکرد بازاریابی دیجیتال
۱۸ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه اکو سیستم https://goo.gl/zYTLDs
 همایش «بازاریابی نوین با رویکرد بازاریابی دیجیتالی» با هدف دسترسی به روش‌های شناخت ابعاد کاربردی بازاریابی دیجیتالی به منظور توسعه بازار هدف و افزایش فروش برگزار می‌شود...
بازاریابی نوین با رویکرد بازاریابی دیجیتال

 همایش «بازاریابی نوین با رویکرد بازاریابی دیجیتالی» با هدف دسترسی به روش‌های شناخت ابعاد کاربردی بازاریابی دیجیتالی به منظور توسعه بازار هدف و افزایش فروش برگزار می‌شود. ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﻋﺼﺮ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ است و اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ را در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي و  دوام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. در این راستا ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زیرا قدرت کانال‌ها و رسانه‌های دیجیتالی به حدی رسیده است که مردم اطلاعات مربوط به زندگی روزمره و حتی خرید خود را از این طریق دنبال می‌کنند. نکته قابل توجه در این میان افزایش تمایلات مشتریان برای کسب اطلاعات پیش از خرید است. تحقیقات نشان می‌دهد در آینده بیش از ۷۰ درصد تحقیقات و مطالعات مشتریان، قبل از حضور در محل خرید و یا درخواست خدمات انجام خواهد گرفت. چنین وضعیتی می‌تواند باعث خشنودی و یا نا‌امیدی صاحبان کسب‌و‌کارها و شرکت‌های تجاری شود. حضور مناسب و حساب‌شده در فضای بازاریابی دیجیتال توسط یک مدیر سبب جذب مشتریان بالقوه بیشتری برای وی و کسب‌و‌کارش خواهد شد. از طرف مقابل در صورت عدم آمادگی و یا نداشتن برنامه‌ریزی مناسب، عرصه را برای رقیبان خود بازخواهند گذاشت. این با درنظر گرفتن راهبردهایی مانند آشنایی با مفهوم بازاریابی دیجیتالی‌، تاریخچه و روندها، معرفی مدل‌های نوین بازاریابی دیجیتالی(بازاریابی عصبی، بازاریابی محتوا و..‌.)، تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی در معرفی محصولات جدید و افزایش سهم باز تلاش دارد به این چالش‌ها بپردازد. رویداد روز پنجشنبه ۲۳ آذرماه در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود. 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎