یلدای کارآفرینان استارتاپی لرستان

اولین یلدای کارآفرینان استارتاپی لرستان برگزار شد

این رویداد برای اولین بار در استان لرستان به همت همفکر لرستان و با همکاری اتاق بازرگانی استان لرستان در روز پنجشنبه ۳۰ آذر در سالن همایش اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

۰۳ Dei 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در یلدای کارآفرینان استارتاپی لرستان