کسب‌_و_کار_نوپا

یقه همدیگر را نگیریم

یکی اتحادیه را می‌زند، یکی دیگر استارت‌آپ بزرگی را متهم به انحصار می‌کند، یکی هم پیدا می‌شود از توطئه همدستی بخشی از اکوسیستم با حاکمیت رونمایی می‌کند، عده زیادی هم هر حرکت و تغییری را برنامه‌ای مدون و ساختارمند برای نابود‌کردن خودشان می‌دانند. دو نفرِ هم‌نظر، این روزها در اکوسیستم استارت‌آپی پیدا نمی‌کنید! 

۲۹ تیر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه
اشتراک در کسب‌_و_کار_نوپا