کار کردن تیمی

تیم اثربخش یعنی چه؟

وقتی از کار تیمی صحبت می‌کنیم، معمولا اثربخشی تیم مهم‌ترین چیزی است که باید به آن توجه شود و خوب است که با این مفهوم آشنا شوید. 

۱۴ Mehr 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در کار کردن تیمی