کار تيمي

چرا شکست مي خوريم و چه کارهايي بايد بکنيم تا ته خط براي ما تلخ نباشد؟

امروز ويديويي از Ash Maurya را نگاه مي‌کردم؛ شکست محصولاتي را که توسط استارتاپ‌ها طراحي مي‌شوند بررسي کرده بود و سه دليل عمده براي آن در نظر مي‌گرفت.

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۱

جيسون شرمن جوان سي‌ساله آمريکايي است که با آنکه کمتر از پنج سال از ورودش به دنياي کارآفريني مي‌گذرد، تجربيات فراواني در کسب‌وکار آنلاين به دست آورده است. 

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
اشتراک در کار تيمي