کارت_پیش_پرداخت

کارت‌های پیش‌پرداخت به بازی برمی‌گردند؟
گفتاری از سانکار کریشنان، بانکدار و کارآفرین حوزه فین‌تک درباره اهمیت فراموش‌شده کارت‌های پیش‌پرداخت

من به قدرت خیراندیشی بانک‌ها اعتقاد دارم. فکر می‌کنم بانک‌ها برای نوع بشر مفید هستند و هنگامی که به‌درستی مدیریت می‌شوند، احتیاجات بسیار زیادی را از افراد، خانواده‌ها، اجتماع‌ها و ملت‌ها برطرف می‌سازند. از دید تاریخی و سنتی، بانکداری به‌صورت بنیادین در حال کاهش سرعت است، اما یقینا، باعث ایجاد خلاقیت و توزیع ثروت به اقتصادی است که به‌صورت فزاینده‌ای به اقتصاد جهانی متصل است. 

۰۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه مینا والی
اشتراک در کارت_پیش_پرداخت