کارافرین

«وافل» ایده‌ای برای دور‌زدن معلولیت
گفت‌وگوی شنبه با یک کارآفرین استارت‌آپی معلول در فضای مجازی

شاید بشود گفت آدم‌ها از دو دسته خارج نیستند؛ آنهایی که در برابر کوه مشکلات، سر تسلیم فرود می‌آورند و آنهایی که با مشکلات می جنگند و به جای غصه خوردن، انرژی‌شان را صرف پیدا کردن راه‌حل می کنند. 

۰۲ Dei 1395 ۳ امین جلالوند
لطفا به چشم‌هایشان  نگاه کنید
سرمقاله اکبر هاشمی

روی سن ایستاد، وقتی شروع کرد به ارائه طرحش همه جا ماندیم. آنقدر با قدرت و اعتماد به نفس و با سرعت حرف می‌زد که برای فهم سخنانش باید با همه ذهنمان می‌دویدیم. تمام که شد، می‌خواستم به احترامش برخیزم؛ نه فقط برای ایده‌اش به‌خاطر حس افتخار به یک جوان ایرانی؛ دختری ۱۹ ساله با لهجه شیرین سرزمین مادری‌ام آذربایجان ...

۱۳ آذر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه اکبر هاشمی
اشتراک در کارافرین