کارآفرینی روستایی

کارآفرینی روستایی با کمک تتکا
رویدادی برای تمرکز استارت‌آپ‌ها بر مناطق روستایی

مرکز توانمندسازی، تسهیل‌گری و کارآفرینی روستایی با محوریت آموزش، پژوهش، پرورش، مشاوره و ترویج در حوزه‌های توانمندسازی، تسهیل‌گری، کارآفرینی، فناوری، تجاری‌سازی، بهبود و ساماندهی کسب‌و‌کارهای روستایی و با هدف ایجاد تولید و اشتغال پایدار با تمرکز بر منابع انسانی حاضر (نوجوانان و جوانان) در روستا و ارتقای سطح مهارت و توانایی آنان تشکیل شده است. 

۱۱ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه علی کاکادزفولی

شهرداری تهران همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را برگزار می کند. قرار است در این کارگاه رویکردهای فردی و سازمانی در کارآفرینی تشریح شود و به ضرورت ایجاد نگاه اجتماعی به مسائل کسب‌وکار پرداخته شود...

۰۸ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه علی کاکادزفولی

بازگشت به روستا و دیدن چالش های آن از نزدیک هدفی بود که در رویدادی به نام هم نت روستا دنبال می شد رویدادی که سعی شده بود تا افراد علاقه مند  به مقوله روستا  در آن شرکت داده شوند و سعی کنند پیوندی بین روستا و نخبگان جوان برقرار نمایند.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
اشتراک در کارآفرینی روستایی