کارآفرين

تیتریک شنبه این هفته اختصاص پیدا کرده است به نرگس شايق، بنيان‌گذار سايت آرانيک کارآفرين جواني که مي‌خواهد صنايع‌دستي روستاييان و عشاير را اينترنتي به همه جهان بفروشد...

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
محبوب‌ ترين برند زنان خانه‌ دار چگونه شکل گرفت؟

محبوب‌ترين برند زنان خانه‌دار چگونه شکل گرفت؟ نام مارتا استوارت نه در ميان کارآفرينان عرصه صنعت و تکنولوژي، که در ميان زنان خانه‌دار زبانزد است. در مجله و وب‌سايت او هر آنچه خانه‌داران در جست‌وجويش هستند پيدا مي‌شود. از دستور پخت کيک و شيريني گرفته تا فروش مبلمان خانه و شيوه کاشت سبزيجات و گياهان...

 

 

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
اشتراک در کارآفرين