پیام_تبلیغاتی

چه کسی امروز کار می‌کند؟!
تبریک خلاقانه روز جهانی کارگر

همه آن چیزی که تبلیغ خلاقانه SO&U را به مناسبت روز جهانی کارگر خاص و متفاوت جلوه داده است، سر ندادن شعارهای انسان‌دوستانه و اظهار نگرانی‌های عمیق نسبت به وضعیت کارگران جهان است! فرایند متفاوت بودن اگر در جهتی خلاقانه قرار بگیرد، می‌تواند به عنوان یک عنصر کلیدی در طراحی پیام‌های تبلیغاتی به شمار رود و این درست همان کاری است که آژانس بازاریابی SO&U به مناسبت روز جهانی کارگر در سال جاری انجام داده است.

۰۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه
اشتراک در پیام_تبلیغاتی