پیاده روی روزانه

شنبه، روز اجرای برنامه‌های بزرگ است؟

اغلب ما برای صبح‌های شنبه برنامه‌های زیادی داریم. خواب کمتر، خداحافظی با قند و شکر، پیاده‌روی و..

۲۷ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در پیاده روی روزانه