پمپرز

پمپرز چطور مادران رامشتری می‌کند؟
راهکارهایی که برند پمپرز را در اوج نگه داشته است

موقعیت‌یابی و سپس تقسیم‌بندی محصولات از جمله روش‌های کارآمدی است که برند پمپرز در روش بازاریابی خود به کار می‌گیرد، به این معنا که این برند در خصوص تولید پوشک‌های یکبار مصرف خود، در ابتدا دایره مخاطبان خود را تقسیم‌بندی کرده و با هدف قرار‌دادن کودکان صفر تا ۳ ساله، تبلیغات خود را شروع می‌کند.

۱۳ Dei 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در پمپرز