پلت‌فرم سرمایه‌گذاری شخصی

هاب (THE HUB)

 «هاب» یک پلت‌فرم سرمایه‌گذاری شخصی است که شبکه‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری را به‌طور داخلی و یا با سایر شبکه‌های مورداطمینان مرتبط می‌سازد. با ارائه استانداردسازی و اتوماسیون، ما مشتریان خود (شبکه‌های‌angel ) گروه‌های سرمایه‌گذاری هدفمند (و بورس) را قادر می‌سازیم تا ...

۲۷ خرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در پلت‌فرم سرمایه‌گذاری شخصی