پاساژ آنلاین

معامله برد-برد می‌خواهیم

در این صفحه و در دو صفحه بعد با گفت‌وگوها و یادداشت‌هایی که از الکام‌استارز آماده کرده‌ایم به دنبال پاسخ به این سوال‌ها بوده‌ایم که حضور در الکامپ تا چه اندازه پاسخگوی انتظارات استارت‌آپ‌های ایرانی بوده و دستاوردهای این حضور برای آن‌ها چه بوده است ...

۱۱ Mordad 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در پاساژ آنلاین