هوش تجاری کسب‌وکارها

انقلاب بیگ‌دیتا چقدر جدی است؟

در دنیا بیگ‌‌دیتا چند سالی است که روند مهمی در فناوری است. با این حال در ایران هنوز با نتایج حاصل از بیگ دیتا مواجه نشده‌ایم. نه اینکه نخواسته باشیم از قدرت بیگ‌دیتا بهره بگیریم، بلکه هنوز مدیران ما خروجی ملموسی ندیده‌اند و بدنه کارشناسی هم درک کاملی از بیگ دیتا ندارند. طبیعی است که ادعایی که مطرح کردم ...

۰۹ خرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه رضا قربانی
اشتراک در هوش تجاری کسب‌وکارها