نگهداری از سالمندان

ویدئوهای یک‌دقیقه‌ای، رمز رشد هوم‌تاچ
ایده‌ای برای معرفی پرستاران به سالمندان

هفته گذشته گاردین مصاحبه‌ای با یک کارآفرین موفق انگلیسی انجام داد؛ مدیرعامل hometouch که موسسه‌ای است برای مراقبت از سالمندان و کودکان در منزل ...

۲۱ Shahrivar 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در نگهداری از سالمندان