میوه باکس

اولین یلدای کارآفرینان استارتاپی در کرمانشاه برگزار شد

پس از برگزاری یلدای کارآفرینی استارتاپی در تهران و خرم آباد اینبار جوانان استارتاپی کرمانشاه یلدای استارتاپی  را در این استان برگزار کردند.در این رویداد رضا زرنوخی ، سعید رحمانی، اکبر هاشمی،هادی فرنود، بنیانگذار کاموا،سعید بیدرنگ و..

۰۶ Dei 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در میوه باکس