مرکز فن آفرینی نوتک

استارت آپ های منتخب به برلین می روند
مدیر مرکز فن‌آفرینی نوتک خبر داد

مدیر مرکز فن‌آفرینی نوتک با اشاره به آماده‌سازی شرکت‌های فناور منتخب جشنواره نوتک، برای حضور در عرصه کسب‌وکار بین‌المللی گفت: «شرکت‌های منتخب نوتک پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در تهران به‌منظور توسعه بازار خود و آشنایی با عرصه کسب‌وکار بین‌المللی، عازم برلین می‌شوند.»  حسن حیدری، مدیر مرکز فن‌آفرینی نوتک، آشنایی شرکت‌های فناور با عرصه بازار کسب‌وکار بین‌المللی را هدف اصلی نوتک عنوان کرد و افزود: «شرکت‌های منتخب نوتک پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در تهران به‌منظور توسعه بازار خود و آشنایی با عرصه کسب‌وکار بین‌المللی عازم برلین می‌شوند.»

۱۳ Mehr 1395 بدون دیدگاه علی کاکادزفولی
اشتراک در مرکز فن آفرینی نوتک