مدیر صندوق سرمایه خطرپذیر

فلسفه بن لرر چیست؟

بن لرر، در سن ۲۹ سالگی، ثابت کرده است که بین رسانه و تجارت یک نقطه شیرین وجود دارد ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در مدیر صندوق سرمایه خطرپذیر