محتوای کوتاه مدت

محتوای کوتاه‌‌مدت چیست و چگونه می‌توان از آن بهره گرفت؟

اگر اولین‌بار است که اصطلاح محتوای کوتاه‌مدت را شنیده‌اید، مطمئن باشید که آخرین بار هم نخواهد بود. کوتاه‌مدت در این مورد به این معناست که این نوع از محتوا در مدت کوتاه و مشخصی ناپدید می‌شود. استفاده از محتوای کوتاه‌مدت که فقط زمان کمی قبل از ناپدید‌شدن در دسترس است، رو به افزایش است. 

۱۹ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در محتوای کوتاه مدت