فینو کمپ

جوایز۵ تا۲۰میلیونی به شرکت کننده گان فینو کمپ

۲۱۰ نفر در این دوره ثبت نام ورودی داشتند. روز ۱۴آذر ایده ها و محصولات  داوری و سه تیم به جایگاه او ل تا سوم راه می یابند.

۰۱ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در فینو کمپ