فناوری_دیجیتال

یک شیکاگوی بدون خورشید!
رویکرد خلاقانه روزنامه Chicago Sun-Times برای تبلیغ استفاده از نسخه دیجیتال

با توجه به پیشرفت فناوری دیجیتال، بسیاری از رسانه‌های چاپی در نسخه‌های دیجیتال نیز ارائه می‌شوند که در نتیجه چنین رویکردی، صرفه‌جویی قابل توجهی در استفاده از کاغذ اتفاق خواهد افتاد. ترویج فرهنگ مراجعه به منابع دیجیتال، روندی است که در سال‌های اخیر انجام شده و بسیاری از رسانه‌ها‌ی معروف جهان این نکته را مورد توجه قرار داده‌اند ...

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون دیدگاه
با برچسب و انگ‌زدن نمی‌توان انتظار موفقیت داشت
وزیر ارتباطات درباره جوانان:

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دنیای کنونی باتوجه به پایان منابع عمومی زیرزمینی به سوی مدیریت بهره‌وری و ارزش افزوده اقتصادی با استفاده ازفناوری دیجیتال روی آورده و تنها کلید آن نیزذهن و فکر خلاق جوانان است.

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون دیدگاه
اشتراک در فناوری_دیجیتال