فرابورس

تبی به نام استارت‌آپ!

هفته گذشته ۵ صندوق جسورانه با ۶۰میلیارد  تومان منابع ذکر شده در اساسنامه وارد فرابورس شدند و سه صندوق دیگر نیز در نوبت دریافت مجوز هستند؛ اتفاقی که برای فعالان زیست‌بوم استارت‌آپی ایران خوش‌یمن و نویدبخش  آینده‌ای امیدوارانه بود‌ ‌اما می‌خواهم شما را ارجاع بدهم ...

۱۸ Dei 1395 ۱ اکبر هاشمی

جدول ایونت های اختصاصی استارتاپ تا ۱۴ خرداد.  کلاس مهارت‌های زندگی،  کارگاه توسعه مشتری، بازاریابی کارآفرینانه،  راه‌اندازی کسب‌وکار بدون نیاز به دانش فنی، کارگاه شناخت تجربه کاربری و...

۰۸ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه علی کاکادزفولی
اشتراک در فرابورس