فدراسیون اتاق های بازرگانی

اتاق بازرگانی اصفهان به فینال رقابت اتاق‌های جهان راه یافت
به دلیل فعالیت‌های استارت‌آپی و مسئولیت اجتماعی

امیر کشانی، رئیس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به همت اتاق بازرگانی اصفهان با مشارکت شورای عالی جوانان‌، بانوان دیگر قسمت‌های اتاق بازرگانی اصفهان، طرح مشارکت اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان به همراه طرح‌های ارائه شده اتاق‌های بازرگانی کشورهای انگلستان، برزیل و هندوستان به مرحله نهایی رقابت اتاق‌های جهان در سیدنی استرالیا راه یافت...

۰۴ Shahrivar 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در فدراسیون اتاق های بازرگانی