صندوق مالی توسعه و تکنولوژی ایران

گزارش تصويري از امضا قرارداد سرمايه گذاري سراوا در علي بابا

قرار داد سراوا و علي بابا در حاشيه اجلاس D8   درپارك علم و فن اوري پرديس  امضا شد.

۱۳ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در صندوق مالی توسعه و تکنولوژی ایران