صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

اختیارات نظام صنفی را مشخص می‌کنیم!
رئیس مرکز امور اصناف تاکید کرد

سیدعلی امانت: براساس قوانین بالا‌دستی در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه‌و جواز است، باید از مبنای قانونی و صراحت لازم برخوردار بوده و الزام اشخاص به اخذ مجوز فاقد مبنای قانونی، ممنوع است. دایره شمول  ماده ۸۷ قانون شامل کلیه ابزارهای الکترونیکی از راه دور از جمله وب سایت، اپلیکیشن و حتی فروش تلفنی و .... شده و در تهیه این آیین‌نامه نمایندگان هیأت مقررات‌زدایی نیز حضور داشته‌اند ...

۱۵ Shahrivar 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای