صرفه جویی

مد‌‌‌ل کسب‌وکار شما چیست؟ آیا می‌توانید‌‌‌ آن‌را مقیاس‌د‌‌‌هی کنید‌‌‌؟

صرفه‌جویی نسبت به مقیاس، به این نکته اشاره د‌‌‌ارد‌‌‌ که هرچه مشتریان پایه‌‌ بیشتری د‌‌‌اشته باشید‌‌‌، تولید‌‌‌ یک واحد‌‌‌ از محصول برایتان ارزان‌تر تمام خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. مثلا اگر شما برای توسعه‌‌ یک اپلیکیشن ۲۵۰ هزار تومان هزینه می‌کنید‌‌‌ و ۱۰ هزار مشتری پایه د‌‌‌ارید‌‌‌، د‌‌‌ر حقیقت برای تولید‌‌‌ هر واحد‌‌‌ از محصولتان ۲۵ تومان هزینه کرد‌‌‌ه‌اید‌‌‌ ....

۰۵ Mehr 1396 بدون دیدگاه
خداحافظی با کولر با پارچه‌های خنک‌کننده

نوعی پارچه جدید تولید شده ‌که می‌تواند افراد را در آب‌و‌هوای گرم خنک کند و نیاز به استفاده از دستگاه‌های تهویه هوای گران‌قیمت و پرمصرف را کاهش دهد.

۲۰ Aban 1395 بدون دیدگاه
عادت خرید خود  را بشناسید و بیشتر مطالعه کنید

اپلیکیشن‌های برگزیده هفته هم برای آنها که پسوردهای خود را فراموش می‌کنند مفید است هم برای ولخرج‌ها!

۰۵ Aban 1395 بدون دیدگاه
تلیار رسانه‌ای اجتماعی متشکل از مشاوران و متخصصان است که در حوزه‌های مختلف به کاربران مشاوره می‌دهند

این اپلیکیشن باعث می‌شود استفاده از نظر و مشورت افراد متخصص در حوزه‌های مختلف وارد زندگی روزمره افراد شود و افراد به این نوع شیوه زندگی عادت کنند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در زندگی بگیرند

۲۴ Mordad 1395 بدون دیدگاه روشنک ایرانیار
اشتراک در صرفه جویی