شماره۲۹

خداحافظي با *# ستاره مربع موضوع گفتگو با #مهرداد_خطيبي مديرعامل #جيرينگ است كه او به اين پرسش پاسخ مي دهد ايا بيزنس هاي كيف پول و جيرينگ به پايان خط رسيده اند؟ 

 

۰۳ Mehr 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در شماره29