شاگرد آنلاین

«وافل» ایده‌ای برای دور‌زدن معلولیت
گفت‌وگوی شنبه با یک کارآفرین استارت‌آپی معلول در فضای مجازی

شاید بشود گفت آدم‌ها از دو دسته خارج نیستند؛ آنهایی که در برابر کوه مشکلات، سر تسلیم فرود می‌آورند و آنهایی که با مشکلات می جنگند و به جای غصه خوردن، انرژی‌شان را صرف پیدا کردن راه‌حل می کنند. 

۰۲ Dei 1395 ۳ امین جلالوند
اشتراک در شاگرد آنلاین