سئوی محتوا

سر کاربر، کلاه نگذارید

آشنایی با سئوی محتوا- ۲ - فرید اسدی | سئوی محتوا دو بخش دارد؛ یکی کاربرمحوری و دیگری موتورمحوری. وقتی کاربر در سایت شماست باید سئوی شما به‌گونه‌ای باشد که این فرد، جذب محتوا شود. بنابراین، عنوانی که برای یک پست سایت خود می‌نویسید، باید جذاب باشد که کاربر، ترغیب به خواندن شود. اما همین عنوان، می‌تواند برای موتور جست‌وجو به شکلی دیگر نوشته شود؛ منظور همان عنوانی که در نوار بروزر نوشته می‌شود ...

۰۷ Aban 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در سئوی محتوا