رویدادهای استارت‌آپی

 پیوند صنعت مشاوره مدیریت و فضای استارت‌آپی کشور

در این نوشته بر آنم تا تصویری از دره‌ای در کشور را  برای خوانندگان مجسم کنم و امیدوارم که این نوشته دعوتی برای ساخت پلی ‌روی این دره باشد. در یک سوی این دره صنعتی دارای قدمت در ایران و در سوی دیگر دره استارت‌آپ‌های پرتعداد و پرتکاپوی امروز کشور هستند ...

۲۹ Mordad 1396 بدون دیدگاه
خواب خوش سرمایه چطور تعبیر می‌شود؟
شناخت شما از انتظارات سرمایه‌گذاران و محصول خودتان در جذب سرمایه تاثیرگذار است

در حالی که هدف‌های مشخص زیادی در هنگام راه‌اندازی، پرورش و رشد یک پروژه‌ استارت‌آپی وجود دارد، نباید نقطه سر‌به‌سر نادیده گرفته شود. بگذارید با شما صادق باشم؛ تا زمانی که به نقطه سر‌به‌سر خود دست نیافته‌اید،  همه درآمد شما پول سوخت شده  تلقی می‌شود ...

۱۰ Mordad 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در رویدادهای استارت‌آپی