رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس

نقش تولید دانش‌بنیان رشد اقتصاد بومی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر آگاه‌سازی مردم از کالای ایرانی گفت:  کمک به اقتصاد بومی و ملی و رشد آن، در گرو آگاه‌سازی ملی از تولیدات و محصولات دانش‌بنیان ساخت ایران است ...

۲۲ Dei 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس