رئیس شورای اسلامی شهر تهران

روحیه جهادی برای توسعه محصولات ایرانی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ترویج فرهنگ استفاده از کالای تولید دانش‌بنیان داخل نیازمند روحیه جهادی و کار صادقانه است.  مهدی چمران درباره حمایت از تولیدات دانش‌بنیان داخلی و ترویج فرهنگ این موضوع اظهار کرد ...

۲۱ Dei 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در رئیس شورای اسلامی شهر تهران