دیداری‌سازی داده‌ها

اینفوگرافیک, دیداری‌سازی داده‌ها, Data visualization, کارگاه آموزشی اینفوگرافیک

اینفوگرافیک‌ها یا اطلاع‌نگاشت‌ها، نمایشگران تصویری داده‌ها و اطلاعات هستند که هدف آنها، ارائه سریع و ساده اطلاعات پیچیده است. 

۲۵ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه علی کاکادزفولی
اینفوگرافیک‌ها را دست کم نگیرید!

اینفوگرافیک‌ها یا اطلاع نگاشت‌ها، نمایشگران تصویری داده‌ها و اطلاعات هستند. این نگاره‌ها در مواردی که نیاز به توضیح ساده است، استفاده می‌شوند. 

۲۳ Aban 1395 بدون دیدگاه علی کاکادزفولی
اشتراک در دیداری‌سازی داده‌ها