خردسرمایه گذاران

چالش جذب سرمایه برای سال 1400
میزگردی درباره بایدها‌و‌نبایدهای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و سنتی در اکوسیستم

پنل سرمایه‌گذاران با حضور امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران، سعید رحمانی مدیرعامل سرآوا، محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد.

۰۲ Dei 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در خردسرمایه گذاران