حل_اختلاف

یک جلسه حل اختلاف را چگونه مدیریت کنیم؟

جالب است ‌بدانیم امروز‌ در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد با توجه به مزایای روش‌های غیر‌رسمی حل‌و‌فصل اختلافات از جمله سرعت بالا و هزینه کم، نهادهای داخلی جهت ارائه این روش‌ها در مسیر حل اختلافات میان پرسنل  این سازمان‌ها با یکدیگر ایجاد شده است.

۰۳ اسفند ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در حل_اختلاف