حقوق یک استارت آپ

گام‌به‌گام با تعهدات حقوقی یک استارت‌آپ

در یادداشت قبل گفتیم که انتظارمان از حقوق آن است که روابط میان اجزای مختلف کسب‌و‌کار را به شکل تضمین‌شده‌ای، انضباط بخشد و پیرو مقدماتی که گفتیم، می‌شود کلمه جدیدی را به دایره صحبت اضافه کرد. انضباط‌بخشی و تضمین‌کردن روابط نیازمند ایجاد «تعهد» است. 

۱۳ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در حقوق یک استارت آپ