تولید کننده محتوا

محتوای کوتاه‌‌مدت چیست و چگونه می‌توان از آن بهره گرفت؟

اگر اولین‌بار است که اصطلاح محتوای کوتاه‌مدت را شنیده‌اید، مطمئن باشید که آخرین بار هم نخواهد بود. کوتاه‌مدت در این مورد به این معناست که این نوع از محتوا در مدت کوتاه و مشخصی ناپدید می‌شود. استفاده از محتوای کوتاه‌مدت که فقط زمان کمی قبل از ناپدید‌شدن در دسترس است، رو به افزایش است. 

۱۹ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
بازاریابی محتوا مبتنی بر سبک‌های یادگیری
هر گروه از مخاطبان، چه نوع محتوایی را بیشتر به خاطر می‌سپارند؟

شما محتوا را در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف می‌بینید. درباره سبک‌های یادگیری فردی نیز همین قضیه صدق می‌کند. در این مطلب سعی داریم تا اطلاعاتی را در مورد بازاریابی محتوا متناسب با سبک‌های یادگیری متفاوت ‌بررسی کنیم. به صورت کلی سبک یادگیری روشی است که هر فرد از آن طریق اطلاعات بیشتری را به ذهن می‌سپارد ...

۲۹ Mordad 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در تولید کننده محتوا