توسعه چابک نرم‌افزار

Agile Software Development

چابک‌سازی، یک چارچوب مفهومی است که پیش‌بینی تعاملات در سراسر چرخه توسعه را بهبود می‌بخشد.

۰۴ Mehr 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در توسعه چابک نرم‌افزار