توسعه نرم افزار

زنانی که زودتر می‌روند اما کارشان زمین نمی‌ماند!

‌مارک برگمن که تنها ۳ ماه است ‌سمت جدیدش را در شرکت نت‌اپ تحویل گرفته، در‌صدد ایجاد برابری جنسیتی در این شرکت است. او می‌گوید‌: «برای افزایش تعداد زنان کارمند ابتدا بایستی تعصبات ناخودآگاه‌ را که مانع پیشرفت زنان در محل کار است، کنار بگذاریم.» 

۱۷ Aban 1395 بدون دیدگاه
با اسکرام و چابک‌سازی، راهبری استارت‌آپ خود را متحول کنید

اگر شما عضوی از یک تیم بازاریابی باشید، می‌دانید که چقدر سخت است که پروژه‌هایتان را مدیریت کنید و به اهداف از قبل تعیین‌شده‌تان برسید. بخش فروش نیاز به سرنخ‌های جدید دارد، آن کمپین ویدئویی که باید آماده می‌کردید، خیلی از برنامه‌ریزی شما عقب است و صفحه‌های فرود وب‌سایت شما خیلی وقت است که باید به‌روز شود. چطور همه اینها را مدیریت می‌کنید؟

 

۰۵ Mehr 1395 بدون دیدگاه
اشتراک در توسعه نرم افزار