توسعه بازار و توسعه منابع انسانی

بازاری0 30هزار میلیاردی در انتظار اکوسیستم ایران
رضا زرنوخی رئیس انجمن وی‌سی‌ایران:

متناسب با رشد اولیه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، منابع اولیه برای مرحله نخست شکل‌گیری اکوسیستم مناسب بوده است. به‌ویژه در فاز نخست شکل‌گیری این حوزه، منابع مالی کم نبوده است. هر چند رشد تعداد وی‌سی‌ها به اندازه رشد اکوسیستم نبوده اما به‌طور کلی دسترسی به منابع مالی خوب بوده است ...

۲۴ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در توسعه بازار و توسعه منابع انسانی