تلوبیون

برای خودتان کار کنید!
گفت‌وگو با احسان خرم، مدیرعامل تلوبیون که اگرچه اپلیکیشن‌شان بیش از ۷ میلیون نصب دارد اما نوع قراردادشان با صداوسیما و مشخص نبودن سهام آن‌ها، انگیزه‌شان را کم کرده است

تلفظش به همان سختی تلویزیون است. محتوایش هم همان است. ۷ میلیون نصب داشته و مدیرعاملش می‌گوید روزانه تا ۴میلیون نفر از این نرم‌افزار محتوایی بازدید می‌کنند و حتی محتوایی نیم ساعت را می‌بینند. صحبت از تلوبیون است؛ نرم‌افزاری که محتوای صدا‌و‌سیما را ارائه می‌کند و در حال حاضر محتوای دیگری ندارد اما احسان خرم که مدیرعامل این محصول است، می‌گوید که برنامه‌هایی برای اضافه‌کردن محتوایی غیر از محتوای صدا‌و‌سیما در پیش دارند. 

۰۲ تیر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه طاهره خواجه گیری
اشتراک در تلوبیون