تراکنش های مالی

هم بانک‌ها حق دارند و هم فين‌تک‌ها

حامد ساجدی نائب‌رئیس انجمن وی‌سی ایران | بانک‌ها باید پذیرای تغییر طرز نگرش‌شان باشند. چون پافشاری در نگه‌داشتن این سد موجب می‌شود که شکستن آن از اختیارمان خارج شود. همچنین بانک‌ها سیستم‌هایی هستند که باید به چند میلیون نفر پاسخگو باشند ولی استارت‌آپ‌ها اینگونه نیستند ...

۱۵ Aban 1396 بدون دیدگاه

بنا بر آماری که گروه سرمایه‌گذاری نوآورانه بریتانیا در اوایل سال ۲۰۱۶ منتشر کرده، تنها ۱۳ عضو از ۱۷۳ عضو آن از فناوری مقرراتی استفاده می‌کردند. این در حالی است که در آوریل ۲۰۱۷، مارک بیستون مدیر اجرایی و بنیانگذار صندوق سرمایه‌گذاری «مدیریت مالی روشن» می‌گوید که تیم او حدود ۷۰۰ شرکت رگ‌تک  فعال در سطح جهانی را شمارش کرده است ...

۱۲ Mehr 1396 بدون دیدگاه بهاره بديعى
اشتراک در تراکنش های مالی