تبلیغ خلاقانه

زمستان در راه است
تبلیغی خلاقانه برای معرفی بهتر واکسن آنفلوآنزا

تبلیغاتی که در حوزه سلامت و بهداشت جوامع طراحی می‌شوند، عموما توسط نهادهای سلامت جهانی ارائه شده و تأثیرگذاری قابل‌توجهی نیز در بین عموم مردم دارند...

 

۲۰ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
چسب یا تله‌موش؟!
نگاهی به یکی از تبلیغات خلاقانه هنکل

د‌‌ر باکس تبلیغ خلاق این هفته به معرفی یکی از تبلیغات چاپی چسب پاتکس می‌پرد‌‌ازیم که از جمله محصولات معروف و شناخته‌شد‌‌ه برند‌‌ هنکل به شمار می‌رود‌‌. این تبلیغ که بر قد‌‌رت چسبند‌‌گی بالای این محصول تأکید‌‌ د‌‌ارد‌‌، یکی از کلیشه‌های معروف زند‌‌گی مرد‌‌م جهان، یعنی موش و تله‌موش را مورد‌‌ بازبینی قرار د‌‌اد‌‌ه است تا از طریق آن قد‌‌رت بالای این محصول را د‌‌ر چسبند‌‌گی نشان د‌‌هد‌‌ ...

۰۴ Mehr 1396 بدون دیدگاه
اشتراک در تبلیغ خلاقانه