بیمیتو

بیمتیو

بعد از انتشارفیلم نامناسب تبلیغاتی توسط بیمیتو، حامد ولی پوری مدیرعامل این استارتاپ اعلام کرد از این اتفاق که بر اثر سهل انگاری صورت گرفته، متاسف است وازمردم پوزش می خواهد. متن نامه مدیرعامل بیمیتو را بخوانید.

۱۱ آذر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
اشتراک در بیمیتو