بیت کوین چیست؟

درها را به روی نوآوری باز ،بگشایید!
‌‌تک‌شاخ‌ها، نئوبانک‌ها و شبکه‌های اجتماعی فرزندان نسل تازه نوآوری هستند

جنگل اطلاعات مانعی برای دسترسی به اطلاعات مناسب در زمان مناسب است. حجم تولید اطلاعات درباره دوران جدید بانکداری به‌اندازه‌ای زیاد شده ‌که محتواهای پراکنده ما را به درون جنگل اطلاعات پرتاب می‌کنند و نمی‌گذارد جنگل را ببینیم! برای همین لازم است مدلی داشته باشیم که به ما کمک کند دنیای جدید را بهتر درک کنیم ...

۰۴ Shahrivar 1396 بدون دیدگاه مینا والی
اشتراک در بیت کوین چیست؟